İlaçla Tedavi

Epilepsi tedavisinde ilk seçenek olarak tercih edilir. Anlatılanlar ve test sonuçlarına istinaden ilaç tercihi yapılır. Denenen ilaç nöbeti durdurursa o ilaçla devam edilir. Durdurmadığı zaman ek ilaca başlanır. Bazen başlanan ilaç yan etki gösterebilir. Bu durumda başka bir ilaca geçilebilir.

Kişinin yaşı, nöbet şekli, başka hastalığı olup olmadığı gibi hususlar kullanılacak ilacın dozunu belirlemektedir. Bazı ilaçlar hamilelik sürecinde kullanılamamaktır veya dozu düşürülmesi gerekebilmektedir.

İlaç tedavisinde kullanılan antiepileptikler eski ve yeni nesil olarak ifade edilmektedir.

  • Eski nesil antiepileptik ilaçların etken maddesi; valproik asit, fenitoin, karbamazepin, primidon, fenobarbital
  • Yeni nesil antiepileptik ilaçların etken maddesi; gabapentin, lamotrijin, topiramat, levetirasetam, zonisamid, okskarbazepin, pregabalin, felbamat.

İlaçlara başlandığı zaman en sık görülen yan etkiler şunlardır:

  • Uyku hali
  • Baş Dönmesi
  • Dengesizlik

Vücut ilaca alıştığı zaman bu yan etkiler geçmektedir. Bir ilaca alerjisi varsa en sık deri dökülmesi görülmektedir.

Hamilelik düşünen kadınların doktorunu bilgilendirmesinde fayda vardır. Çünkü bazı ilaçlar hamilelikte kullanılmaması gerektiği için ilaç değişimine gidilebilir.

İlaç tedavisinin başarısı sizin ilaçları söylenen şekilde kullanmanıza ve aksatmamanıza bağlıdır. İlacı unutursanız sürekli içtiğiniz saati 3 saat geçmemişse hemen alabilirsiniz.

Eğer nöbetler ortadan kalkarsa, 2 ila 5 yıl boyunca nöbet geçirmediyseniz, kullandığınız ilaç bıraktırılabilmektedir.

İlaç tedavisine cevap vermeyen veya 2-3 tane bir arada kullanılan epilepsi hastalarında cerrahi yöntem düşünülebilir.

Kaynakça

  • http://www.turkepilepsi.org.tr/menu/36/ilac-tedavisi
  • http://www.epilepsy.org.uk/info/treatment/anti-epileptic-drug-treatment
  • https://www.epilepsy.com/learn/treating-seizures-and-epilepsy/seizure-and-epilepsy-medicines/choosing-first-medicine
  • https://www.epilepsy.com/learn/treating-seizures-and-epilepsy/seizure-and-epilepsy-medicines/stopping-medication

Yorum Yap

Parkinson için derin beyin stimülasyonu kullanıyorsanız yüzerken dikkat edin
Fokal epilepsiler için kullanılabilecek yeni bir ilacı FDA onayladı
Bilim insanları açıkladı: Beynin yarısı alınan insanlar normal bir yaşam sürebilir
Epilepsi nöbetlerini 1 saat önceden tahmin edebilen yapay zekâ geliştirildi
Epilepsi Sendromları Epilepsi Teşhisi Epilepsi ve Hayat Epilepsi ve Kadın Epilepsi ve Tedavisi Nöbet Tipleri Temel Bilgiler
Epilepsi Teşhis Sürecine Genel Bakış
Tıbbi Geçmiş (Anamnez)
Fiziksel Muayene
Beynimizi Tanıyalım Doktorlar Hastaneler İlaç
Antiepileptik İlaçların Etken Maddeleri ve En Sık Görülen Yan Etkileri
Antiepileptik İlaçların Etken Maddeleri ve Kısaltmaları (İngilizce-Türkçe)
İllere Göre Sıralama