İnsan Beyninin Yapısı

Beyin, insan vücudundaki en büyük ve karmaşık organlarından biridir. Sinaps adı verilen trilyonlarca bağlantıyla iletişim kuran 100 milyardan fazla sinir hücresinden oluşur. Kafatası içerinde yer alır. Kafatası, beyni korur.

Beyindeki kıvrımlara girus, kıvrımlar arasındaki girintiler sulkus denir.

Beynimizi lobları

Lob, çizgiler ve bölmelerle ayrılmış bölümlerdir. Beynimizin 4 lobu vardır. Bunlar:

 • Frontal Lob
 • Temporal Lob
 • Parietal Lob
 • Oksipital Lob

Serebellum bazı kaynaklarda loblardan biri sayılırken kimi kaynaklarda sayılmamaktadır.

Frontal Lob

Beynimizin ön kısımda yer alır. Bu lobun işlevi şunlardır:

 • Vücudun hareketi
 • Kişilik
 • Konsantrasyon, planlama, problem çözme
 • Kelimeleri anlama
 • Konuşma
 • Koku
 • Duygusal tepki

Temporal Lob

Beynin yan taraflarında yer alır.

 • Dili anlama
 • Konuşma ve duyma
 • Mekan gibi karmaşık yapıları işleme
 • Uzun süreli hafıza
 • İşitsel algılama

Parietal Lob

Beynin orta kısmında yer alır.

 • Aritmetik yetenekler
 • Dokunma, sıcaklık, basınç ve ağrı gibi duyusal bilgilerin bütünleşmesinden sağlamak
 • Uzaysal algı
 • Görme algısı
 • Damak zevki
 • Beden farkındalığı

Oksipital Lob

Birincil görme merkezidir. En arkada yer alır. Gözlerin retinasında görülenlerin işlenmesini ve yorumlanmasını sağlar. İşlenen verileri ikincil görme merkezine gönderir.

Serebellum

Beyin sapı ve oksipital lob arasında, temporal lobun arkasında yer alır.

 • Duyu-hareket kordinasyonu
 • Denge

Beynin Diğer Kısımları

Beyin Sapı

 • Kan basıncı ve kalp atışını düzenlemek
 • Merkezi sinir sistemini düzenlemek
 • Uyku düzeni
 • Görme işitme refleksleri
 • Solunum ve yutma

Limbik Sistem

Mutluluk, üzüntü ve sevgi gibi duyguları kontrol eder.

Diğer kısımlar

 • Hipotalamus
 • Hipofiz Bezi
 • Bazal Ganglionlar
 • Korpus Kallozum (Korpus Kallosum)
 • Meningeal Tabaka
 • Olfaktör Ampul
 • Singulat Korteks
 • Takamus
 • Ventriküller

Yorum Yap

Bağışlanan beyin dokusunun daha uzun süre canlı kalmasını sağlayan yöntem geliştirildi
Denizli’de 17 yaşındaki epilepsi hastası hayatını kaybetti
Dravet Sendromu ve Alzheimer Hastalığını Tedavi Eden Yeni Molekül Geliştirildi
Epilepsi Cerrahisi Uygulanan Hastaların Sosyal İşlevsellik ve Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesine Yönelik Araştırma Yapıldı
Epilepsi Sendromları Epilepsi Teşhisi Epilepsi ve Hayat Epilepsi ve Kadın Epilepsi ve Tedavisi Nöbet Tipleri Temel Bilgiler
Aicardi Sendromu
Epilepsi Teşhis Sürecine Genel Bakış
Tıbbi Geçmiş (Anamnez)
Beynimizi Tanıyalım Doktorlar Hastaneler İlaç
Neyzen Tevfik (24 Mart 1879-28 Ocak 1953)
Antiepileptik İlaçların Etken Maddeleri ve En Sık Görülen Yan Etkileri
Antiepileptik İlaçların Etken Maddeleri ve Kısaltmaları (İngilizce-Türkçe)