Temporal Lob

Temporal loblar kulakların arkasına bulunur ve ikinci en büyük lobdur. En yaygın olarak işitsel bilgileri işlemek ve hafıza kodlaması ile ilişkilidir.

Temporal lobların ayrıca duygu / duygular, dil ve görsel algının bazı yönlerini işlemede önemli bir rol oynadığına inanılmaktadır.

Çoğu insanın sol tarafı olan dominant temporal lob, dilin anlaşılması, öğrenilmesi ve sözel bilginin hatırlanması ile ilgilidir. Tipik olarak sağ temporal lob olan baskın olmayan lob, sözel olmayan bilgiyi (örneğin, görsel-uzamsal materyal ve müzik) öğrenmeyi ve hatırlamayı içerir.

Temporal lobların zarar görmesi sebebiyle şunlar ortaya çıkabilir:

  • Sözlü kelimeleri anlama zorluğu (Reseptif Afazi)
  • Gördüğümüz ve duyduğumuz şeylere seçici bir dikkat ile rahatsızlık
  • Nesnelerin tanımlanması ve sınıflandırılması zorluğu
  • Yeni bilgileri öğrenme ve muhafaza etme zorluğu
  • Bozulmuş olgusal ve uzun süreli hafıza
  • Kalıcı konuşma
  • Yüzleri tanıma zorluğu (Prosopagnosia)
  • Cinsel davranışa olan ilginin artması veya azalması
  • Duygusal rahatsızlık (örn. Agresif davranış)

Yorum Yap

Denizli’de evinde ölü olarak bulunan genç kız epilepsi nedeniyle ölmüş
FDA nöbet kümelerini durdurmaya yarayan nazal sprey ilacını ve cihazını onayladı
Kronik rahatsızlıkları iyileştirmek için yapay nöron geliştirildi
Ünlü rapçi Juice WRLD nöbet geçirip hayatını kaybetti
Epilepsi Sendromları Epilepsi Teşhisi Epilepsi ve Hayat Epilepsi ve Kadın Epilepsi ve Tedavisi Nöbet Tipleri Temel Bilgiler
Epilepsi Teşhis Sürecine Genel Bakış
Tıbbi Geçmiş (Anamnez)
Fiziksel Muayene
Beynimizi Tanıyalım Doktorlar Hastaneler İlaç
Antiepileptik İlaçların Etken Maddeleri ve En Sık Görülen Yan Etkileri
Antiepileptik İlaçların Etken Maddeleri ve Kısaltmaları (İngilizce-Türkçe)
İllere Göre Sıralama