Epilepsi tedavisinde yeni umut ışığı

Epilepsi tedavisinde yeni umut verici araştırma Sackler Tıp Fakültesi’nden Prof. Inna Slutsky ile Tel Aviv Üniversitesi Sagol Sinir Bilimleri Fakültesi’ndeki araştırmacılar tarafından ABD’deki Ulusal Sağlık Enstitülerinden biri olan Prof.Dr. Eytan Ruppin Entitüsü ait Profesör Slutzky laboratuarında yapıldı. Bu araştırma bilimsel Neuron dergisinde 29.04.2019 tarihinde yayınladı.

Araştırmacılar genom ölçeğinde metabolik modelleme ve nöronal homeostazın deneysel çalışmasını entegre ederek, hipokampal ağlarda aktivite set noktalarının düzenleyicisi olarak mitokondriyal dihidroorotat dehidrojenaz (DHODH) -bazı kaynaklarda dehidrogenaz olarak da geçmektedir. – tanımladıklarını belirtti.

DHODH geni, Teriflunomid adı verilen multi skleroz için bilinen ilaç tarafından inhide edilen DHODH enzimini kodlamaktadır.

MS tedavisinde kullanılan Teriflunomid ilacının bazı değişiklikler yapıldıktan sonra epilepsiyi tedavi edebileceğini keşfetti.

Araştırmada bulunan bir diğer keşifse hipokampusta beyin aktivitesini düzenlemekten sorumlu yeni bir olduğudur. Bu keşif sayesinde epilepsi için yeni etkili ilaçların temelini teşkil olabilir.

Özellikle dravet sendromuna yardım edebileceği düşünülüyor. Bunun nedeni araştırma sırasında kullanılan iki fare modelinden birinin aniden epileptik nöbete neden akut bir model, diğerininse dirençli epilepsi olan dravet sendromu olmasıdır.

Araştırmacılar her iki modelde de beyin aktivitesinin normal seviyeye döndüğünü ve epileptik nöbetlerin şiddetinde keskin bir düşüş olduğunu gözlemlediler.

Yorum Yap

Parkinson için derin beyin stimülasyonu kullanıyorsanız yüzerken dikkat edin
Fokal epilepsiler için kullanılabilecek yeni bir ilacı FDA onayladı
Bilim insanları açıkladı: Beynin yarısı alınan insanlar normal bir yaşam sürebilir
Epilepsi nöbetlerini 1 saat önceden tahmin edebilen yapay zekâ geliştirildi
Epilepsi Sendromları Epilepsi Teşhisi Epilepsi ve Hayat Epilepsi ve Kadın Epilepsi ve Tedavisi Nöbet Tipleri Temel Bilgiler
Epilepsi Teşhis Sürecine Genel Bakış
Tıbbi Geçmiş (Anamnez)
Fiziksel Muayene
Beynimizi Tanıyalım Doktorlar Hastaneler İlaç
Antiepileptik İlaçların Etken Maddeleri ve En Sık Görülen Yan Etkileri
Antiepileptik İlaçların Etken Maddeleri ve Kısaltmaları (İngilizce-Türkçe)
İllere Göre Sıralama